Blomstereng

Vilde blomster

Vil du gerne skabe mere vild natur i din have, ved virksomheden eller i din kommune, så kan vilde blomster være løsningen.

I de senere år har der været en del initiativer i forhold til at skabe en øget biodiversitet både på landet og i byen. Der har være kampagner som ”Vild med vilje” og lignende, som har haft til hensigt at øge fokusset på den vildere natur. Det sker, fordi der i årevis har været en nedgang i antallet af bier, sommerfugle og øvrige insekter. Den ubalance skal der gerne rettes op på.

Diverse planter og de insekter, der søger dem, indgår i økosystemet og i fødekæden, og derfor skal der stadig gerne være disse mange arter i kæden. Alle kan være med til at gøre noget godt for den udvikling, der bringer antallet af planter og insekter op. Det skal dog helst ske med omtanke.

Vilde blomster

Flere vilde blomster og planter giver flere insekter

Den uberørte natur er sammensat af nøjagtigt de planter og dyr, der kan indgå i et balanceret og naturskabt fællesskab. Det vil sige, at de vilde planter hører til i et jordlag og en biotop, hvor der er den føde, de planter og de dyr, der skal være netop dér.

Hvis mennesker blander sig i forholdene ved at luge og tilplante efter eget ønske, så rykker det ved hele balancen. For på den måde udgår visse planter efterhånden fra et område – og det samme gør de dyr, som lever i en symbiose sammen med netop disse planter på netop dette sted.

For at tiltrække flere insekter, skal det tilstræbes, at det pågældende planteliv genskabes. Når områder tilplantes med vilde planter, så vil disse planter tiltrække de insekter, som lever af deres nektar. På den måde bliver der skabt et forbedret grundlag for, at en ny fødekæde kan komme i stand på det sted.

De dyr, der lever af insekter, vil nemlig også finde det pågældende område attraktivt. Og så begynder det at ligne noget mere vild natur.

Hvem kan skabe en større biodiversitet?

Det er muligt for alle at skabe en større biodiversitet. Det kan du gøre som privatperson, og det kan virksomheder også. Det samme gælder for kommuner, der ofte råder over store udendørs arealer.

Som privatperson kan du gøre det, at du med omtanke tilplanter jordstykker med vilde blomster. Det kan du gøre i din egen have eller på din sommerhusgrund. Har du en altan, kan du også tilplante altankasser og krukker med vilde planter.

Er der et stykke jord omkring din etageejendom, kan du sætte gang i et projekt om at tilplante et stykke jord med vilde blomster.

Et alternativ til at tilplante jordstykker er, at du undlader at luge i bede og så videre eller at lade en del af græsset stå uklippet. Det kan faktisk nogle gange være bedre, fordi der så vil komme planter til, som naturligt hører til i området.

I det hele taget skal vi nok vænne os til, at en have, en park og en mark ikke nødvendigvis behøver at stå snorlige uden ukrudt og med fintklippede græsarealer. Det modsatte vil nemlig være til større gavn for naturen.

Så nye, vilde planter med omtanke

Som det fremgår af denne side fra Miljøstyrelsen, så er det altid klogt lige at sætte sig ind i, hvordan du bør tilså et stykke jord. Ikke alle vilde planter trives lige godt alle steder. Det bedste er at så nogle planter, som findes naturligt i området i forvejen. De har størst chance for at trives godt på det pågældende sted.

Hvis du gerne vil forbedre de vilde planters mulighed for at trives, så tror du måske – ligesom mange andre – at det er bedst at lægge et lag muld ud, inden du sår dem. Men det er en misforståelse, for selvom mulden er god for nogle planter, så er den det ikke for andre. Så det er faktisk bedre, at lade jorden være, som den er. Så er chancen for, at flest muligt planter vil trives på stedet.

Vil du gøre det bedste for plantelivet, så sørg for at så nogle planter, der passer naturligt i jorden. I nogle tilfælde vil en frøblanding kunne udkonkurrere de naturlige planter, og så bliver effekten af tilplantningen en anden end den ønskede.

Du kan med fordel læse Miljøstyrelsens anbefalinger til projektet i inspirationsarket til tilsåning med vilde blomster og planter.

Større biodiversitet er til gavn for naturen og for miljøet

Når verden er rig på plante- og dyrearter, så er det til gavn for naturen og for miljøet. Ethvert liv indgår i det store, fine økosystem, og derfor skal vi gøre en aktiv indsats for at bevare så mange arter som muligt. Visse plante- og dyrearter er på retur antalsmæssigt, og det skal der helst rettes op på.

Vær med til at skabe noget mere vild natur. Det vil være til stor gavn for plante- og dyrelivet. Det kan forhindre nogle dyrearter i at uddø, og det gavner hele det samlede økosystem. Bortset fra det, så er det altid en stor fornøjelse at nyde den vilde natur i al dens mangfoldighed.

Copyright 2024 - Pilanto Aps